Matej Peljhan

Samorazkritja (2015 - 2016)

Odnosi (2011)

Mali princ (2013)

Metamorfoze (2012 - 2015)

Vojna in mir (2014 - 2015)

Pripovedi I (2009 - )

Pripovedi II (2009 - )

Pogledi I (2009 - )

Pogledi II (2009 - )

COVID-19 (2020)

COVID-19

Pandemija covid-19 se je začela kot zdravstvena kriza, a se je enako hitro širila tudi kot gospodarska, politična in socialna kriza globalnih razsežnosti. Dnevno smo lahko spremljali nižanje statističnih kazalnikov, ki kažejo na družbeno blagostanje, manj pa so nam bile na očeh zgodbe posameznikov in njihove psihološke stiske, ki so jih živeli za štirimi stenami.

Zapiranje družbenega življenja in omejitveni ukrepi imajo sicer pomembno vlogo pri obvladovanju širjenja virusa, po drugi strani pa obremenjujejo ljudi in negativno vplivajo njihovo duševno zdravje. Omejitev gibanja, socialna izolacija, strah pred okužbo, zaskrbljenost glede materialne preskrbljenosti, delo na domu, osamljenost, omejene možnosti za športno in kulturno udejstvovanje predstavljajo stres za vsakega posameznika. Poleg starejših so tu še posebej obremenjeni otroci in mladostniki, ki so se nenadoma in nepripravljeno morali soočati s šolanjem na daljavo, izgubo vrstniških kontaktov, pomanjkanjem osebnega prostora in drugimi frustracijami.